The Lentekids

Samen met de andere vrijwilligers probeer je de 'lentekids' de vakantie van hun leven te bezorgen... De vakantiewerking deelt de kids in op basis van hun leeftijd. Afhankelijk van het aantal kinderen kan de groepsindeling al eens verschillen. Ook de namen van de verschillende groepen zijn doorheen de jaren verschillende keren gewijzigd. In elke speelgroep zitten ongeveer 7 15 kinderen. Dit lijkt weinig, maar je zal merken dat dit soms geen overbodige luxe is en dat je ook gewoon heel toffe activiteiten kan doen met zon groep!

De autootjes (2-3 jaar)
Onze jongste kleuters zijn vaak nog heel moeilijk verstaanbaar. Ze zeggen daarentegen wel veel met hun mimiek. Deze groep van kleuters hebben nog geen fantasie. Let daarom op voor verhaaltjes: vertel geen sprookjes of dergelijke, maar werk met elementen uit hun bekende leefwereld. Deze kleuters kunnen ook nog niet samen spelen, delen met elkaar. Vaak zie je dan ook ruzie doordat ze dingen afnemen van elkaar.Deze kinderen houden wel van alles wat hun zintuigen prikkelt: scheerschuim voelen, knoeien met klei, waterspelletjes, knutselen met zoutdeeg,

De bootjes (3-4 jaar)
De grootste verandering bij deze leeftijdsgroep is dat ze fantasiegevoel ontwikkelen. Ze horen dan ook heel graag een fantasieverhaal. Een goed voorbereid fantasiespel heeft dan ook heel wat kans op slagen. Ze zijn ook heel nieuwsgierig en zullen je de moeilijkste vragen stellen. Deze kleuters beginnen ook stilaan samen te spelen, al loopt dit dikwijls uit op ruzies of conflicten. Knutselwerkjes hebben bij deze groep zeker een grote kans op slagen, al moet je er wel rekening mee houden dat ze zich niet zo heel lang op hetzelfde kunnen concentreren. Veel afwisselen is dus de boodschap!

De treintjes (4-5 jaar) en de vliegtuigjes (5-6 jaar)
Deze kleuters kunnen al wat. Ze kunnen zichzelf al een heel stuk behelpen, al profiteren ze wel eens van de goedheid van de leiding. Het is heel belangrijk om bij deze leeftijdsgroep in te spelen op het fantasiegevoel. Ze horen dan ook heel erg graag een fantasieverhaal of een sprookje. Een groot spel in eenzelfde thema is bij deze groep zeker mogelijk, al hebben ook zij nog voldoende nood aan afwisseling. Deze kleuters beginnen ook meer en meer samen te spelen en onderling afspraken te maken bij een spel, ook al zijn ze voor de meespelende kinderen niet fair, want wie wil nu niet de beste rol?
Ze zijn vaak ook nieuwsgierig en stellen de raarste vragen, waar jij dikwijls nog geen gepast antwoord op weet.

De zeppelins (6-8 jaar)
Typerend is dat deze kinderen op zichzelf gericht zijn. Ze zien zichzelf als het centrum van de wereld. Alles is er voor hem of voor haar. Zoals het kind leeft en voelt, zo voelt en leeft alles wat hem omringt. Een vriendje bestaat in functie van wat die oplevert. Ze hebben elkaar nodig en zullen elkaar opzoeken in functie van hun mogelijkheden en het te spelen spel.
Je kan nog niet echt van een 'groep' spreken. Ze willen wel bij elkaar horen, maar samen spelen is voor hen zeer moeilijk.

De raketten (9-10 jaar)en de ufos (11-12 jaar)
De 8-12 jarigen zijn de oudsten, en willen zo ook graag behandeld worden. Ze worden kieskeuriger in hun vriendschappen, hun contacten worden beperkter en intenser. Ook de relatie tussen jongens en meisjes krijgt een heel ander tintje: er worden koppeltjes gevormd. Dit leidt wel eens tot jaloezie en ruzies.
Op deze leeftijd kan men ook heel hard zijn tegen groepsgenoten, die dan ook gemakkelijk uit de groep worden gestoten of geweerd. Als begeleid(st)er heb je nu groot belang voor hen: je bent als een god voor hen. Wat jij zegt en doet is altijd waar en goed, tenminste... eens je hun respect gewonnen hebt.

Login:
Paswoord:
Mij onthouden
- Registreer


Lentekind vakantiewerking
Hoogstraat 13
2340 Vlimmeren


info@lentekindvakantiewerking.be gsm (jun-aug): 0486/79.69.90
rek.nr: BE46 9731 2151 2136